Modul UTI-INV slouží k ovládání a regulaci inverterových venkovních jednotek FUJITSU v případě použití tepelných výměníků jiných výrobců, nebo jiných konstrukcí, namísto originální vnitřní jednotky. 

Modul UTI-INV umožňuje návrh a konstrukci jednoduchých chladících a topících systémů na principu tepelného čerpadla, s využitím standardních inverterových venkovních jednotek FUJITSU.