Ukázka několik našich instalací a servisní činnosti. 


Během naší mnohaleté činnosti jsem měli možnost vidět mnoho případů, u kterých zpravidla vždy platilo jedno - podceněný (nebo žádný) pravidelný servis.